Khoan địa chất Huyện U Minh Cà Mau thuộc công tác nghiên cứu, thực hiện đánh giá điều kiện địa chất công trình. Đa dạng các hạng mục tại vị trí cần xây dựng nhằm mục đích nhằm xác định. Đánh giá tính chất cơ lý của các hạng mục: lớp đất, cấu trúc nền đất, điều kiện nước dưới đất. Và đánh giá ra các hiện tượng địa chất có thể xảy ra,
logo.200
Giờ làm việc
7.30 - 17.00
Call 0938161031

Khoan Địa Chất Huyện U Minh Cà Mau

 


BÁO GIÁ DỊCH VỤ KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT 

Điện Thoai: 0938161031

Khoan Địa Chất - Khảo Sát Địa Chất

 

 

Xem Thêm:

 1. Thử Tĩnh Cọc
 2. Thí nghiệm Biến dạng lớn PDA
 3. Thí nghiệm Biến dạng nhỏ (PIT)
 4. Thí nghiệm siêu âm cọc
 5. Khoan dẫn cọc
 6. Khoan cọc nhồi


Khoan địa chất Huyện U Minh Cà Mau thuộc công tác nghiên cứu, thực hiện đánh giá điều kiện địa chất công trình. Đa dạng các hạng mục tại vị trí cần xây dựng nhằm mục đích nhằm xác định. Đánh giá tính chất cơ lý của các hạng mục: lớp đất, cấu trúc nền đất, điều kiện nước dưới đất. Và đánh giá ra các hiện tượng địa chất có thể xảy ra, … Nhằm để phục vụ hạng mục địa chất, thiết kế và xây dựng công trình. Hạng mục đám ứng xử lý và đưa ra biện pháp đánh giá hạng mục công trình hạng mục hiệu quả không.


khoan_dia_chat_huyen_u_minh_2023_2024_5888


 

 1. Khoan Địa Chất Công Trình U Minh Geotop Kỹ Thuật Bao Gồm:

 • Khoan địa chất hạng mục đa dạng công trình.
 • Thí nghiệm đóng SPT đa dạng hạng mục.
 • Thí nghiệm thực hiện chống thấm bơm ép nước từ hố khoan.
 • Lấy mẫu đất đá thực hiện đáp ứng cho thí nghiệm trong phòng.
 • Xuyên tĩnh CPTU hạng mục.
 • Cắt cánh trong hố khoan địa chất U Minh Cà Mau.
 • Nén ngang trong hố khoan địa chất hiệu quả.
 • Lập báo cáo địa chất đầy đủ.

 Xem Thêm: Khoan Địa Chất Tánh Linh


khoan_dia_chat_huyen_u_minh_2023_2024_2520255


 1. Thiết Bị Ống Lấy Mẫu Geotop Hiệu Quả.

 • Ống lấy mẫu Mazier thực hiện.
 • Ống lấy mẫu Piston thành mỏng chuẩn hạng mục.
 • Ống nòng ba, nòng đôi tiêu chuẩn.
 • Quả bo đơn, bo đôi Packer thực hiện ép nước thí nghiệm thấm...


 

 1. Thí Nghiệm Nền Móng Hạng Mục Geotop U Minh Cà Mau.

Ngày nay, các thí nghiệm nền móng công trình thực hiện trong ngành mũi nhọn kinh doanh Geotop thực hiện và cũng như một trong lĩnh vực kiểm định xây dựng. Các đơn vị hàng đầu trong ngành về thí nghiệm nền móng. Geotop đã tiến hành các thí nghiệm kiểm tra chất lược cọc đa dạng các dự án và mô tải trọng lớn. Các hạng mục công việc gồm:

 • Thí nghiệm thực hiện nén tĩnh cọc khoan nhồi chịu tải trọng lớn đa dạng tải.
 • Thí nghiệm O-cell cọc khoan nhồi và cọc barrette chuẩn tiêu chuẩn cao.
 • Thí nghiệm nhổ cọc, đẩy ngang cọc hiện đại được ứng dụng.
 • Thí nghiệm PDA, PIT, thực hiện thí nghiệm siêu âm kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi hiệu quả.
 • Thí nghiệm siêu âm tường vây cao cấp khoan địa chất U Minh Cà Mau.


khoan_dia_chat_huyen_u_minh_2023_2024_20255v55

 

 1. Mục Đích Khoan Địa Chất U Minh Cà Mau.

– Khoan các hố khảo sát địa chất U Minh Cà Mau nhằm để lấy mẫu.
– Lấy mẫu thí nghiệm thực hiện các chỉ tiêu cơ lý của đất (giao động cứ 2m đất một mẫu thực hiện).
– Thử nghiệm tiêu chuẩn các thông số SPT tại hiện trường (2m/điểm tiêu chuẩn cần).
– Thí nghiệm hiện tại thực hiện với mẫu nước ngầm trong đất (1 mẫu).
– Lập bản vẽ thực hiện với mặt cắt và hồ sơ báo cáo địa chất hạng mục công trình.
– Đánh giá mức độ trong khoan địa chất U Minh Cà Mau thích hợp của địa điểm. Và môi trường đối cho ở các hạng mục công trình kiến xây dựng.
– Thiết kế, lựa chọn Geotop đưa ra đầy đủ các giải pháp móng cho công trình hạng mục nhằm tiết kiệm.
– Đề xuất biện pháp thi công thực hiện đáp ứng hữu hiệu nhất, thấy trước. Và dự đoán được trước các khó khăn, trở ngại có thể nảy sinh hạng mục xây dựng trong quy trình khoan địa chất U Minh Cà Mau.
– Xác định thực hiện rõ đầy đủ các biến đổi của môi trường trên nền địa chất do hoạt động kinh tế. Cũng như các công trình của con người, cũng như ảnh hưởng tiến triển các biến đối với bản thân công trình và công trình lân cận.
– Đánh giá mức độ an toàn từng hạng mục đáp ứng cấp hồ sơ xây dựng đạt hiệu quả và an toàn tiết kiệm.

Xem Thêm: Khoan Địa Chất Thới Bình

 

khoan_dia_chat_huyen_u_minh_2023_2024_2025555


 1. Liên Hệ:

Xem Thêm: Khoan Địa Chất Cà Mau

CÔNG TY TNHH ĐỊA CHẤT NỀN MÓNG GEOTOP VIỆT NAM

Điện Thoai: 0938161031

Gmail: geotopvn@gmail.com

 

Design by Geotop