logo.200
Giờ làm việc
7.30 - 17.00
Call 0938161031

Thí nghiệm đo áp lực nước lỗ rỗng/ Standard Method of Test for Measurements of Pore Pressures in Soils

Lắp đặt thiết bị Piezometer, quan trắc áp lực nước lỗ rỗng và động thái của chúng

Installing Casagrande standpipe piezometer, pore pressure measurements and their variations.

acapture

Một (1) bộ thiết bị quan trắc áp lực nước lỗ rỗng được lắp đặt tại hố khoan DH04 nhằm mục đích quan trắc áp lực nước thuỷ tỉnh tại độ sâu 30m so với mặt đất hiện tại. Việc lắp đặt được thực hiện theo cấu hình kiểu giếng đứng piezometer Casagrande.

One (1) piezometers were installed in borehole DH04 for purposes of pore pressure measurements at 30m depth below existing ground surface. The installation has been performed in accordance with Casagrande standpipe piezometer configuration.

o_p_lc

Đo áp lực nước được thực hiện trong hố khoan đã có lắp đặt piezometer thông qua ống đứng nối với piezometer và nối lên trên. Xác định áp lực nước hoặc áp lực lỗ rỗng và biến động cao độ của chúng phục vụ cho mục đích thiết kế bằng cách đo mực nước thuỷ tỉnh trong ống đứng nối với piezometer.

Measuring water pressure level has been conducted at one borehole installed by open pipes provided with piezometer tip. Determine the water pressure or pore pressure and their variations at pertinent levels for design purposes by to groundwater measurements in standpipe piezometer.

Bên cạnh đó, lắp đặt thêm hai (2) giếng quang trắc mực nước dưới đất tại 2 hố khoan DH06 và DH01 bằng thiết bị ống lọc thu nước gắn với ống đứng 60mmvà nối lên trên. Mực nước trong hố khoan được theo giỏi và ghi lại tương tự như trong giếng đo áp lực thuỷ tĩnh

Beside, installation additional two (2)  underground water observation  wells in DH06 and DH01  were installed by a water collecting filter attached to a 60mm vertical pipe and connected upwards. The water levels in the wells were recorded  similarly in hydrostatic pressure wells measuring

Tiêu chuẩn hướng dẫn sử dụng khoan xoay trực tiếp với dung dịch nước rửa cho môi trường thăm dò và cài đặt các thiết bị quan trắc nước ngầm: ASTM D5783

Standard Guide for Use of Direct Rotary Drilling with Water-Based Drilling Fluid for Geo- environmental Exploration and the Installation of Subsurface Water-Quality Monitoring Devices: ASTM D5783

ASTM D5092: Phương pháp lấp đặt ống giếng đứng và quan trắc nước dưới đất.

ASTM D5092: Installing casagrande standpipe piezometer and observation of ground water.

Sau khi hoàn thành việc khoan lấy mẫu tại các hố khoan có lấp đặt giếng quan trắc. Tiến hành lấp hố khoan bằng sét bentonite đến độ sâu cần đặt piezometer. Việc lấp đặt được thực hiện theo cấu hình kiểu Casagrande standpipe. Piezometer được lấp kín trong đoạn cát hạt thô dài 4m, mặt phía trên được chốt chặt bằng các viên sét bentonite trước khi hố khoan được lấp đầy.

After the completion of the drilling and sampling of boreholes installation of wells. Proceed to fill the boreholes to at depth of set piezometer. The installation was performed in accordance with the Casagrande standpipe piezometer configuration having its screen packed with coarse-grained sand to be sealed 4m long above the screen by bentonite placed as pellets before backfilling the borehole.

khoan_to_l_o_p_lc_nc_l_rng

Dựa vào kết quả hình trụ hố khoan, các kỹ sư xác định tầng chứa nước để quyết định độ sâu lấp đặt piezometer cho các giếng.

According to the result of boring, the engineers determined aquifers to decide the depth of installed piezometers for wells.

Lỗ khoan có đường kính 110mm, đặt piezometer tại độ sâu thiết kế, nối lên mặt đất bằng ống nhựa PVC đường kính 49mm. Tại vị trí của piezometer, được lấp cát lẫn sạn sỏi với chiều dày 4m. Các viên sét bentonite được lấp chặt nút ở phần trên và dưới của piezometer. Sau đó các lỗ khoan được lấp đầy bởi bentonite – vữa xi măng. Việc lấp đặt tiến hành lên phía trên.

The borehole have diameter 110mm, put the piezometer at the designated depth, connecting the ground surface by PVC pipe 49mm diameter. At the position of piezometer, the sand with gravel was poured with a thickness of 4.0m. The seal of bentonite pellets was made at upper part and lower part of piezometer. Then the borehole was sealed by bentonite – cement mortar to fill the borehole. The installation was conducted upward.

Công việc bao gồm quan sát, đo và tính áp lực thuỷ tĩnh trong các giếng hằng ngày trước lúc bắt đầu khoan lúc đang công tác tại công trường và trong khoảng thời gian một tháng sau khi lắp đặt piezometer. Mực nước trong giếng đã được ghi lại mỗi ngày 2 lần (một lần tại thời điểm bắt đầu công việc và một lần vào lúc cuối mỗi  ngày) trong suốt thời gian làm việc tại thực địa và hằng tuần sau nữa tháng kể từ khi hoàn thành công việc  thực địa.

Work will include observing daily at the beginning of drilling, measuring the groundwater level in wells and exchanging to pore water pressure the course of site work for the period of one month following installation of the monitoring standpipe piezometer. Waterground level in wells was be recorded twice daily (once at commencement and end of each day's work) during full duration of fieldwork and weekly for a half of month on completion of fieldwork.

Cấu trúc giếng piezometer điển hình được thể hiện trong bên dưới. Kết quả ghi nhận được biểu thị trong phụ lục

The typical structure of piezometer wells is shown in Figure below. The results of recording are indicated in Appendix.

ging_o_p_lc_nc_l_rng

Typical structure of casagrande standpipe piezometer at well DH04

 

 

Về chúng tôi
GEOTOP chuyên cung cấp dịch vụ khảo sát địa chất, địa hình, thí nghiệm đất và vật liệu.
Liên hệ ngay 0938161031
LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH ĐỊA CHẤT NỀN MÓNG GEOTOP VIỆT NAM

Địa chỉ: 80/23 Đường Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu - Thành Phố Thủ Đức - Hồ Chí Minh

Kho xưởng: Số 4 -10 Đại Lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

Điện Thoai: 0938161031

Gmail: geotopvn@gmail.com

Giờ Làm việc: 7:30 AM – 17:00 PM

Design by Geotop