Làm cọc khoan nhồi đủ thể loại được đề ra phương pháp để lựa chọn nhằm tạo tính an toàn cho công trình, Phương án giải quyết như khảo sát địa chất, khoan địa chất.
logo.200
Giờ làm việc
7.30 - 17.00
Call 0938161031

Tin Tức

 • Quy trình khảo sát địa chất Huyện Châu Phú An Giang

   Quy trình khảo sát địa chất Châu Phú - khoan địa chất công trình tại đơn vị Geotop An Gang. Công ty Geotop thực hiện cung cấp cho quý khách hàng đưa ra đầy đủ chi tiết về quy trình. Quá trình thực hiện khoan khảo sát địa chất mọi hạng mục công trình.
  Lượt xem: 229
  Ngày: 05-12-2022
 • Geotop Khảo Sát Địa Chất Huyện Tri Tôn An Giang

  Khảo sát địa chất công trình Tri Tôn thực hiện các quy trình nghiêm cứu, đánh giá rõ các quy chuẩn có điều kiện địa chất. Đa dạng các hạn mục công trình nhằm xác định cấu trúc từ:
  Lượt xem: 111
  Ngày: 03-12-2022
 • Mục Đích Thực Hiện Chuẩn Khảo Sát Địa Chất Tân Châu

  Khoan khảo sát địa chất Tân Châu Geotop nhằm thu thập tài liệu về địa chất và đưa ra phương án chọn lựa móng. Cũng như cung cấp đầy đủ tài liệu địa kỹ thuật nằm trong khu vực dự kiến thực hiện xây dựng.
  Lượt xem: 123
  Ngày: 29-11-2022
 • Chuẩn Khảo Sát Địa Chất An Phú - Geotop

  Khoan địa chất An Phú phục vụ hạng mục công trình là 1 phần luôn thực hiện cho tính toán. Nắm rõ khả năng chịu tải của móng trên nền đất tại khu vực.
  Lượt xem: 108
  Ngày: 26-11-2022
 • Đơn Vị Khảo Sát Địa Chất Châu Đốc

   Geotop khảo sát địa chất Châu Đốc An Giang quy trình cực kì quan trọng thuộc việc thiết kế, thi công. Cũng như là xây dựng các công trình hạng mục nào cũng cần có.
  Lượt xem: 116
  Ngày: 23-11-2022
 • Thực Hiện Khảo Sát Địa Chất Long Xuyên - An Giang

  Ở các hoạt động xây dựng, công tác thực hiện khảo sát địa chất Long Xuyên cho công trình – Địa kỹ thuật (ĐCCT-ĐKT). Nhằm giúp ích thực hiện nhà thiết kế áp dụng phương án móng cùng các hạng mục đạt tiêu chuẩn.
  Lượt xem: 86
  Ngày: 20-11-2022
 • Thực Hiện Khoan Địa Chất An Giang

  Cụ thể khoan địa chất An Giang từ đơn vị Geotop. Mục đích từng hạng mục công trình thực hiện nhằm tính toán năng lực chịu tải từ các phương án cụ thể chính xác. 
  Lượt xem: 113
  Ngày: 16-11-2022
 • Quy Trình Lấy Mẫu Khoan Địa Chất Huyện Càng Long - Trà Vinh

  Khoan địa chất huyện Càng Long Trà Vinh tại đơn vị Geotop là một yếu tốt cần thiết. Bởi vì điều này quyết định sự an toàn và độ chắc chắn của một công trình.
  Lượt xem: 101
  Ngày: 13-11-2022
 • Thực Hiện Khoan Địa Chất Cầu Quan Geotop

  Khảo sát địa chất Cầu Quan xem là quy trình quan trọng và tất yếu là bước đệm tiền đề cho công tác thiết kế. Cũng như nhu cầu thi công xây dựng công trình là phương pháp hữu hiệu đánh giá quy trình.
  Lượt xem: 110
  Ngày: 04-11-2022
 • Tìm Hiểu Khoan Địa Chất Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh

  Khoan địa chất Cầu Ngang Trà Vinh ra sao? Tầm quan trọng, khảo sát địa chất Cầu Ngang tại Geotop cùng tìm hiểu và chia sẻ với bạn thông qua bài viết cơ bản này nhé.
  Lượt xem: 139
  Ngày: 01-11-2022

« 1 3 5 6 7 8 » ( 17 )
Design by Geotop