Khảo sát địa chất Thủ Đức tại các công trình đó là một công tác thưc hiện các nghiên cứu. Khảo sát địa chất Thủ Đức cũng đánh giá mọi điều kiện của địa chất tại công trình. Cũng như tại vị trí sẽ xây dựng để nắm và xác định các tính chất.
logo.200
Giờ làm việc
7.30 - 17.00
Call 0938161031

Đơn Vị Khảo Sát Địa Chất Quận Thủ Đức | Geotop

 

 

 1. Khảo Sát Địa Chất Quận Thủ Đức.

Khảo sát địa chất Thủ Đức tại các công trình đó là một công tác thưc hiện các nghiên cứu. Khảo sát địa chất quận Thủ Đức cũng đánh giá mọi điều kiện của địa chất tại công trình. Cũng như tại vị trí sẽ xây dựng để nắm và xác định các tính chất. Đặc điểm cơ lý ở lớp đất, cấu trúc tại nền đất, điều kiện nước ngầm dưới đất.

Xem Thêm: Khoan Địa Chất

 

Và các hiện tượng địa chất xãy ra bất thường,…. Để phục vụ đáp ứng các công tác thi công, thiết kế nền móng. Cũng như là xử lý và đưa ra biện pháp làm sao để phù hợp đạt độ an toàn cho công trình tại Thủ Đức.

 

khoan khảo sát địa chất Thủ Đức Uy Tín 2022 - 11

 

 • Tiềm Hiểu Thêm.

Ở công đoạn khoan, sẽ thực hiện lấy mẫu đất và ở 2 mét khoan sâu thực hiện lấy 1 mẫu đất và được gói cẩn thận. Sau đó sẽ chuyển về phòng thí nghiệm để nắm rõ các chỉ tiêu cơ lý. Thí nghiệm cơ lý đất the tiêu chuẩn TCVN.

Ngoài ra, khảo sát địa chất tại quận Thủ Đức cũng được ứng dụng tiểu chuẩn Anh (TCBS), tiêu chuẩn Mỹ (ASTM).

Ở giai đoạn này còn được thí nghiệm SPT hiện trường còn được gọi là Standard Penetration Test.

Xem Thêm: Báo Giá Khoan Địa Chất

 

khoan khảo sát địa chất Thủ Đức Uy Tín 2022 - 11ư

 

 • Mỗi trường hợp thì quy trình thí nghiệm được bổ sung thêm các quy trình:

– Thí nghiệm thực hiện cắt cánh ở tầng bùn yếu và sét dẻo mềm.

– Thí nghiệm thực hiện khoan xuyên động đo áp lực nước lổ rỗng CPTu.

– Thí nghiệm thực hiện đo điện trở đất ở hố khoan trong quá trình khảo sát địa chất Thủ Đức.

 

khoan khảo sát địa chất Thủ Đức Uy Tín 2022 - 11555

 

 1. Khi Nào Cần Khảo Sát Địa Chất TP Thủ Đức.

Khảo sát địa chất Thủ Đức là quy trình rất quan trọng để phục vụ mục đích thiết kế và thi công cho nền móng đạt độ an toàn. Công tác khảo sát được tiến hành trước quy trình thiết và thi công công trình. Điều kiện địa chất công trình khảo sát địa chất quận Thủ Đức rất phức tạp.

 1. Khảo Sát Địa Chất Tại Thủ Đức Ở Đơn Vị Geotop.

Khảo sát địa chất Thủ Đức sẽ được thực hiện bởi đơn vị uy tín Geotop thực hiện trên khu vực cần thi công công trình. Nơi đặt móng nhà cũng như các công trình cao tầng lớn,… .

Xem Thêm: Khảo Sát Địa Chất HCM

 

khoan khảo sát địa chất Thủ Đức Uy Tín 2022 - 112212

 

 1. Hạng Mục Công Trình Cần Khảo Sát Địa Chất.

Khảo sát địa chất Thủ Đức sẽ được thực hiện tại địa điểm của nền đất cần xây dựng, các công trình và khoan địa chất:

 • Khảo sát nhà ở dân dụng (diện tích >250m2 hoặc có thể tính từ 3 tầng trở lên – theo Thông tư số 39/2009 TT-BXD).
 • Khảo sát nhà xưởng (tại các khu công nghiệp, kèm hồ sơ xin phép xây dựng).
 • Khảo sát tại các công trình cao tầng, chung cư,… .
 • Khảo sát tại trường học, đa dạng các hạng mục.
 • Khảo sát tại bệnh viện tùy thuộc vào độ khó và các công trình lân cận. Việc khảo sát địa chất quận Thủ Đức được thực hiện.
 • Kháo sát địa chất đường giao thông.

 

khoan khảo sát địa chất Thủ Đức Uy Tín 2022 - 11aqq

 

Ngoài ra, các hạng mục mà công trình khác cũng nên khoan khảo sát địa chất Thủ Đức như: Hồ bơi, bến cảng, kho quân sự, nhà thi đấu, …

 

 1. Nội Dung Của Khảo Sát Địa Chất TP Thủ Đức.

Mở ra các mặt chưa rõ từ địa chất của địa điểm cần thi công cho công trình.
Dự đoán và đưa ra các hiện tượng quá trình thi công. Thực hiện khai thác cho công trình hiệu quả.
Đưa ra các phương án xử lý cho địa chất công trình gây hại có tương lai gây hại.

 Xem Thêm: Tìm Hiểu Khảo Sát Địa Chất.

 

khoan khảo sát địa chất Thủ Đức Uy Tín 2022 - 114521

 

 1. Nội dung khảo sát địa chất Thủ Đức gồm:

Thu thập và nghiên cứu đẩy đủ các tài liệu khảo sát địa chất công trình và nghiêm cứu chúng:

Thực hiện khai thác khảo sát địa chất quận Thủ Đức: đo vẽ bản đồ, địa chất tủy văn, địa mạo – tân kiến tạo…. nắm rõ nguyên nhanh gây ảnh hưởng và thực hiện khắc phục.

Thực hiện các thí nghiệm cơ lý của đất đá cho nền móng công trình – vật liệu xây dựng.

 

khoan khảo sát địa chất Thủ Đức Uy Tín 2022 - 1144122

 

 1. Quy Trình Khoan Khảo Sát Địa Chất Quận Thủ Đức.

Nắm rõ các thông tin cần thiết phục vụ khảo sát địa chất hiệu quả:

Diện tích cũng như quy mô, kết cấu đi cùng tải trọng công trình. Đưa ra các giải pháp móng khảo sát đại chất Thủ Đức tại Geotop. Xác định khối lượng, vật tư các thông tin cần thiết cho giải pháp.

Chủ đầu tư và nhà thầu đưa định vị vị trí khoan thăm dò địa chất chính xác.

Thực hiện khoan khảo sát thăm dò, lấy mẫu đất đá thực hiện bảo quản và đưa mẫu về phòng thí nghiệm.

 

khoan khảo sát địa chất Thủ Đức Uy Tín 2022 - 11wqq

 

Thực hiện nghiệp vụ thí nghiệm mẫu trong phòng nhằm xác định đặc tính cơ lý của đất nền tại công trình.

Lập báo cáo khoan khảo sát địa chất Thủ Đức và đề xuất một số vẫn đề xuất phương án móng.

Đưa ra chính xác các số liệu cần thiết cho nhà thiết kế nắm rõ các giải pháp móng thích hợp. Điều kiện địa chất công trình hiệu quả tiết kiệm cho công trình.

 

khoan khảo sát địa chất Thủ Đức Uy Tín 2022 - 11252152

 

 1. Các phương pháp khảo sát địa chất quận Thủ Đức.

 • Đo và vẽ bản đồ địa chất thích hợp tại công trình.
 • Thực hiện khoan đào thăm dò địa chất.
 • Tiến hành đo địa vật lý trong lỗ và bề mặt địa hình tại địa điểm thi công.

 

đơn vị khoan khảo sát địa chất Thủ Đức Uy Tín 2022 - 11

 

Trên bề mặt địa hình:

 • Tiến hành thí nghiệm trong phòng bằng các mẫu được lấy từ địa điểm khoan.
 • Thí nghiệm ngoài trời về địa chất công trình và địa chất thủy văn chính xác hiệu quả.

 

 1. Hồ Sơ Kết Quả Khảo Sát Địa Chất Tp Thủ Đức Gồm:

Hồ sơ cung cấp cho chủ đầu tư:

– Bộ có 5 báo cáo kết quả khảo sát địa chất Thủ Đức (gồm: thuyết minh báo cáo, hình trụ khoan, mặt cắt định chất, bình đồ các hố khoan, hình ảnh hố khoan và bảng biểu thí nghiệm đất cần có).

– Pháp nhân công ty (Bản sao: Giấy đăng ký kinh doanh, các chứng chỉ hành nghề đi cùng đó là bộ giấy phép hoạt động).

 

khoan khảo sát địa chất Thủ Đức Uy Tín 2022 - 11ssww

 

– Biên bản nghiệm thu (biên bản nghiệm thu đẩy đủ các phần, biên bản nghiệm thu kết quả và nghiệm thu báo cáo đi cùng đó là biên bản bàn giao hồ sơ địa chất quận Thủ Đức).

– Các biên bản thanh lý, thanh toán (biên bản thanh lý hợp đồng và quyết toán khối lượng).

 

Design by Geotop