Khảo sát địa chất Tiền Giang nhằm báo cáo các thông số về tiêu chuẩn và điều kiện Khảo sát địa chất Tiền Giang các yếu tố vật chất công trình. Song song đó kết hợp các hoạt động địa chất trong quá trình xây dựng.
logo.200
Giờ làm việc
7.30 - 17.00
Call 0938161031

Đơn Vị Khảo Sát Địa Chất Tại Tiền Giang | Geotop  1. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT.

Mục đích tiến hàng quy trình khảo sát địa chất Tiền Giang nhằm báo cáo các thông số về tiêu chuẩn và điều kiện yếu tố vật chất công trình. Song song đó kết hợp các hoạt động địa chất trong quá trình xây dựng công trình được đảm bảo an toàn.


khảo sát địa chất tỉnh Tiền Giang - 1


Nhận định cụ thể và nắm bắt rõ mặt cắt địa kỹ thuật dựa theo cơ sở địa chất và các đặc tính cơ lý lớp đất trong quá trình khảo sát địa chất tại Tiền Giang.

Nhận biết chính xác các chỉ tiêu cơ lý địa chất các lớp đất mắt cắt địa chất kỹ thuật.

 Xem Thêm: Khảo Sát Địa Chất Tây NinhMực nước ngầm được xác định rõ chiều sâu và độ phức tạp.

Tính khả thi khi thi công các dự án sẽ được đưa ra sau quá trình khảo sát địa chất Tiền Giang đơn vị Geotop. Dựa theo các số liệu khảo sát đi cùng việc thí nghiệm chính xác được đưa ra một số nhận xét. Cung cấp số liệu và đưa ra các hiện tượng liệu pháp cần thiết phục vụ thi công thiết kế nền móng công trình.

 

khảo sát địa chất tỉnh Tiền Giang - 12Geotop là đơn vị khảo sát địa chất Tiền Giang giàu kinh nghiệm và công nhân tay thợ lành nghề. Geotop đảm bảo đem đến kết quả trực tiếp chích xác và đảm bảo uy tín và chất lượng hồ sơ khảo sát.

 

  1. TƯ VẤN VÀ THỰC HIỆN QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH TIỀN GIANG.

 

Thực hiện khảo sát địa chất Tiền Giang và cung cấp thông tin phục vụ công trình thi công nền móng uy tín:

-    Khoan khảo sát địa chất đất nền (Soil Investigation) quá trình luôn đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết khi khảo sát: đất đa, địa tầng,  tính chất  cơ lý và nước dưới đất. Toàn bộ quá trình khảo sát địa chất công trình tại Tiền Giang (ĐCCT – Geological Engieering)

Xem thêm: Báo Giá Khảo Sát Địa Chấtkhảo sát địa chất tỉnh Tiền Giang - 15


-    Khảo sát địa chất kỹ thuật (Geotechnical Investigation) là ngoài khảo sát cho ra các thông tin chính xác. Thì đất nền còn được phân tích đưa ra các pháp nền móng dựa điều kiện nền đất và số liệu khảo sát uy tín.

 

khảo sát địa chất tỉnh Tiền Giang - 156 

 

1. Nội Dung Công Việc Khảo Sát Địa Chất:

-     Đưa ra các phương pháp đề án khảo sát ĐCCT từ kỹ thuật chủ đầu tư tư vấn và thi công. Đặt tiêu chí luôn đặt chuẩn lên hàng đầu và luôn được kiến nghị thực hiện. Mọi phương án luôn được chủ đầu tư lựa chọn và ưu tiên áp dụng khảo sát địa chất Tiền Giang.

Xem thêm: Khảo Sát Địa Chất Long An


-     Tiến hành các bước thi công trực tiếp công trình: khoan, đào, thu thập các loại mẫu  (đất, đấ, nước), thí nghiệm trực tiếp, đo mực nước ngầm dưới đất.

-     Triển khai thí nghiệm trong phòng trên các mẫu  đất, đá, nước theo phương án đã đề ra.


khảo sát địa chất tỉnh Tiền Giang - 15658


-     Các tiến hành thực hiện tổng hợp và lập báo sau khi khảo sát địa chất Tiền Giang hoàn thành các thí nghiệm cần thiết.

 

2. Báo cáo có các hạng:

            + Báo cáo kết quả khảo sát địa chất đất nền Tiền Giang và được tổng hợp khảo sát đất nền. Mô tả phân tách địa chất công trình. Thống kê và tính chất cơ ký nằm ở các lớp. Tổng hợp các mạch nước ngầm dưới đất. Kèm theo các phục vụ bảng vẻ.

            + Báo cáo khảo sát địa kỹ thuật là báo cáo kết quả khảo sát địa chất Tiền Giang đất nền nêu trên. Vòn có phần 2 là kết quả được kiểm tra và các gải pháp nền móng tiêu chí kiến nghị.

 

khảo sát địa chất tỉnh Tiền Giang - 156485

 

Quá Trình Giám Sát Tư Vấn Khảo Sát Địa Chất Tiền Giang.

 

Kiểm tra đầy đủ các tiêu chí và yêu cầu kỹ thuật, lên phương án kiểm tra – giám sát khảo sát địa chất công trình Tiền Giang.


khảo sát địa chất tỉnh Tiền Giang - 14854785


Quá trình thực hiện khoan vá lấy mẫu: thiết bị và các . Kiểm tra và giám sát độ sâu khoan khảo sát địa chất Tiền Giang. Đo khoản cách, số lượng, chất lượng và quy cách áp dụng liệu án đóng gói mẫu đúng chuẩn và tiêu chí cần (trong phương án hoặc tiêu chuẩn). Khoảng cách và số lượng đi cùng đó là các bước quy cách đóng gói mẫu xáo động.

 

khảo sát địa chất tỉnh Tiền Giang - 147857


 

Thí nghiệm thực hiện tại hiện trường:

      + Áp dụng thí nghiệm SPT: Thực hiện ứng dụng các phương pháp theo quy định, đặc biệt ứng dụng khả năng rơi tự do tạ. Khoảng thí nghiệm thực địa và đi cùng việc giám sát vét sạch đáy, số tạ đóng riêng lẻ theo từng hiệp v.v... số lượng thí nghiệm thực hiện cuối cùng (TCVN - 2001).khảo sát địa chất tỉnh Tiền Giang - 1485452      + Áp dụng phương án xuyên tĩnh: Thực hiện kiểm định các loại máy móc, năng lực máy sử dụng khi khảo sát địa chất Tiền Giang, số lượng neo, đi cùng chất lượng cần và mũi xuyên thực hiện. Độ nhậy được tính toán và số kiểm định từ đồng hồ áp lực. Giám sát thực hiện nghiêm quá trình xuyên tiếp bước. Thực hiện kiểm tra độ sâu xuyên và đo ghi nhận kết quả (Tiêu chuẩn 20-TCN-174-89).


khảo sát địa chất tỉnh Tiền Giang - 1565485


Và các phương án cơ bản khác theo quy trình cụ thể thực hiện: Liên hệ đơn vị Geotop để được tư vấn và tiếp nhận thi công.

Design by Geotop