Geotop là đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ khảo sát địa chất quận Bình Chánh TPHCM. Cũng như các hạng mục khác nhằm tăng độ an toàn cho nền đất. Dịch vụ khảo sát địa chất Bình Chánh đưa ra các yếu tố quan trọng nhằm nắm rõ được đặc tính của nền đất.
logo.200
Giờ làm việc
7.30 - 17.00
Call 0938161031

Khảo Sát Địa Chất Quận Bình Chánh | Quy Trình Và Tiêu Chuẩn

Geotop là đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ khảo sát địa chất quận Bình Chánh TPHCM. Cũng như các hạng mục khác nhằm tăng độ an toàn cho nền đất. Dịch vụ khảo sát địa chất Bình Chánh đưa ra các yếu tố quan trọng nhằm nắm rõ được đặc tính của nền đất.

Bài viết sau đây cũng áp dụng cho các Tỉnh Thành và TPHCM các quận khác: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4,…, Quận Thủ Đức,…..

 

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT TẠI GEOTOP: 0938 161 031

 

 

Khảo Sát Địa Chất Quân Bình Chánh.

Khảo sát địa chất Bình Chánh dịch vụ thực hiện các nghiên cứu quan trọng nền đất. Cho ra đánh giá và điều kiện tại phần đất của công trình. Cũng như địa điểm đang cần xây dựng nhằm nắm rõ được đặc tính cấu trúc nền đất. Ngoài ra, còn nắm được tính chất cơ lý chính xác nhất của lớp đất nền, điều kiện mạch nước ngầm. Và các tai biến khó lường từ địa chất. Khảo sát địa chất quận Bình Chánh sẽ phục vụ đáp ứng cho các công tác thực hiện quy hoạch. Thuận lợi chính xác cho ra bảng thiết kế cũng như việc xử lý nền móng.

 

Hình Ảnh Công Trình Khảo Sát Địa Chất Tại Geotop

 công trình khảo sát địa chất Bình Chánh - 2022 - 1


công trình khảo sát địa chất Bình Chánh - 2022 - 12

 

Tiêu Chuẩn Áp Dụng Công Tác Khảo Sát Địa Chất Quận Bình Chánh:

Các Tiêu Chuẩn Thực Hiện Tại Hiện Trường:

 1. TCVN 4419: 1987 – Khảo sát địa chất Bính Chánh dành cho xây dựng. Nguyên tắc thực hiện cơ bản;
 2. TCVN 9437: 2012 – Khoan thăm dò địa chất công trình tại Quận Bình Chánh;
 3. TCVN 112:1984 – Hướng dẫn công tác thực hiện quá trình khảo sát địa chất quận Bình Chánh cho đất xây dựng. Thực hiện bằng thiết bị mới (thiết bị do PNUD cung ứng). Và ứng dụng các tài liệu đặc biệt vào thiết kết công trình cần khảo sát;
 4. TCVN 9351:2012: Thực hiện trên đất xây dựng áp dụng phương pháp thí nghiệm tại hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).


Hình Ảnh Công Trình Khảo Sát Địa Chất Tại Geotop

công trình khảo sát địa chất Bình Chánh - 2022 - 1qcas


công trình khảo sát địa chất Bình Chánh - 2022 - 111

 

Xem Thêm: Khoan Địa Chất


Các Tiêu Chuẩn Thí Nghiệm Trong Phòng:

 1. TCVN 4195 đến 4202: 2012: Thưc hiện tại đất xây dựng – Các phương án nhằm xác định các tiêu chí cơ lý của nền đất;
 2. TCVN 4200:2012: Áp dụng tại phần đất xây dựng – Phương án xác định đặc tính nén lún thực hiện trong phòng thí nghiệm;
 3. TCVN 9153:2012: Khảo sát địa chất Bình Chánh tại phần đất xây dựng – Phương án sẽ chỉnh lý kết quả thông quá việc thí nghiệm mẫu đất;
 4. TCVN 2683:2012: Khảo sát địa chất thực hiện phần đất xây dựng – Phương án lấy, bao gói cẩn thận, vận chuyển chính xác và bảo quản mẫu;
 5. TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn cơ bản thiết kế chuẩn phần nền nhà và công trình cần xây dựng tại Quận Bình Chánh.
 6. TCXD 81 –81: Nước được sử dụng trong xây dựng. Các phương án tiêu chuẩn phân tích hóa học thực hiện chính xác khoa học.
 7. TCVN 3994 – 85: Ưng đụng nước dùng trong xây dựng. Dựa theo đặc tính ăn mòn thực hiện môi trường nước ảnh hưởng tới phần bê  tông cốt thép.

 

Hình Ảnh Công Trình Khảo Sát Địa Chất Tại Geotop

công trình khảo sát địa chất Bình Chánh - 2022 - 1234


Tiêu Chuẩn Khảo Sát Địa Chất Bình Chánh Dân Dụng, Công Nghiệp:

TCVN 9363:2012 – Khảo sát địa chất quận Bình Chánh cho xây dựng – Khảo sát địa kỹ thuật ứng dụng với nhà cao tầng;


Xem Thêm:


1. Khảo Sát Địa Chất Thủ Đức


2. Khoan Cọc Nhồi Thủ Đức

 

iêu Chuẩn Khảo Sát Địa Chất Công Trình Thủy Lợi:

 1. TCVN 8477 : 2010 – Dành ứng dụng công trình thủy lợi – Đặc điểm cần các thành phần, khối lượng khảo sát địa chất Bình Chánh thực hiện giai đoạn lập dự án và thiết kế chuẩn.
 2. TCVN 9140:2012 – Công trình dành cho thủy lợi – Yêu cầu thực hiện bảo quản lấy mẫu nõn khoan giai đoạn công tác khảo sát địa chất quận Bình Chánh.
 3. TCVN 9155 : 2012 – Công trình thủy lợi quận Bình Chánh – yêu cầu kỹ thuật thực hiện quy trình khoan máy trong công tác khảo sát địa chất tại quận Bình Chánh.
 4. TCVN 9402:2012 – Quá trình cần chĩ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất Bình Chính ứng dựng vùng cacxtơ.
 5. 14 TCN 196-2006 Khảo sát địa chất công trình tại Bình Chánh hạng mục công trình thủy lợi – Hướng dẫn các phương án chỉnh lý kết quả thực hiện thí nghiệm các mẫu đất.
 6. 14 TCN 187 – 2006 Kỹ thuật khoan địa chất từ máy trong công tác KS CTTL.

 

công trình khảo sát địa chất Bình Chánh - 2022 - 1231 


Tiêu Chuẩn Khảo Sát Địa Chất Bình Chánh Hạng Mục Công Trình Đường Giao Thông:

 1. 22 TCN 259 – 2000 – Quy định khoan thăm dò địa chất quận Bình Chánh cho hạng mục công trình.
 2. 22 TCN 263 – 2000 – Quy trình khảo sát đường ô tô quận Bình Chánh.
 3. 22 TCN 244-98- Quy trình xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm ở hạng mục đường khu vực quận Bình Chánh.
 4. 22 TCN 171-87- Quy trình KS ĐCCT và thiết kế đưa ra các biện pháp ổn định phần nền đường có vùng hiện tượng: trượt, sụt, lở:
 5. 22 TCN 82-85 – Quy trình khoan thăm dò địa chất quận Bình Chánh hạng mục công trình giao thông:
 6. 22 TCN 160-87 – Khảo sát địa chất Bình Chánh thực hiện kỹ thuật phục vụ đáp ứng phần thiết kế cũng như thi công móng cọc.


 Xem Thêm:


1. Khảo Sát Địa Chất HCM


2. Báo Giá Khảo Sát Địa Chấtcông trình khảo sát địa chất Bình Chánh - 2022 - 1234512


Khảo Sát Địa Chất Thực Hiện Như Thế Nào?

Đa dạng các hạng mục công tác chính cần thực hiện khảo sát. Trong quá trình thực hiện khảo sát địa chất Bình Chánh cho các hạng mục công trình nếu trên có: khoan, đào, xuyên tĩnh, xuyên động, địa vật lý, nén tĩnh, nén ngang, cắt cánh….


Hình Ảnh Công Trình Khảo Sát Địa Chất Tại Geotop

công trình khảo sát địa chất Bình Chánh - 2022 - 1sqqsqqq


công trình khảo sát địa chất Bình Chánh - 2022 - 1828272


công trình khảo sát địa chất Bình Chánh - 2022 - 1sqqac


Các Bước Cơ Bản Như Sau:

Bước 1: Nhà thiết kế cung như có thể là chủ công trình sẽ cần cung cấp đầy đủ thông tin. Thông tin về: diện tích khuôn viên, quy mô, kết cấu cần có, tải trọng của công trình, giải pháp cho nền móng dự kiến cho bộ phận khảo sát địa chất Bình Chánh. 

Bộ phận khảo sát địa chất quận Bình Chánh sẽ kết hợp cùng nhà thiết kế có thể là chủ công trình. Việc xác định khối lượng, vị trí cần thực hiện và chiều sâu thăm dò địa chất.


công trình khảo sát địa chất Bình Chánh - 2022 - 1211112


Bước 2: Các kỹ thuật khảo sát địa chất quận Bình Chánh Geotop sẽ tiến hành quá trình khoan thăm dò. Quá trình thực hiện bằng máy khoan chuyên biệt. Có thể là XY-1 hay HT-150E. Thực hiện khoan thăm dò địa chất sẽ được kết hợp luôn việc lấy mẫu đất. Sau đó sẽ đem về phòng thí nghiệm nhằm thực hiện thêm quy trình thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT (Standard penetration test).

Ở 2 mét khoan thực hiện thu 1 mẫu đất nhằm thí nghiệm cơ lý. Tiếp sau đó tiến hành thực hiện đóng SPT tại hiện trường.


công trình khảo sát địa chất Bình Chánh - 2022 - 12211241


Bước 3: Tiến hành quy trình phân tích mẫu thực hiện trong phòng thí nghiệm tại Geotop quận Bình Chánh. Mẫu thí nghiệm lấy được tại trong phòng được thực hiện đúng 9 chỉ tiêu cơ lý cần có mẫu đất.

Bên cạnh đó, ở những công trình mang tầm quy mô lớn nên cần thêm kết hợp các thí nghiệm khác như:

+ Thí nghiệm nén cố kết.

+ Thí nghiệm nén một trục nở hông.

+ Thí nghiệm nén ba trục miễn cố kết không có hiện tượng thoát nước UU.

+ Thí nghiệm nén ba trục cố kết không thoát nước CU,

+ Thí nghiệm thực tế mẫu nước ăn mòn bê tông, …


công trình khảo sát địa chất Bình Chánh - 2022 - 143344


Bước 4: Quy trình lập báo cáo khảo sát địa chất Bình Chất địa kỹ thuật, đề xuất đầy đủ các việc liên quan cơ bản. Báo cáo khảo sát địa kỹ thuật quận Bình Chánh sẽ được lập theo TCVN 9363: 2012.

Cung cấp đầy đủ và chính xác các số liệu quan trọng cho nhà thiết kế. Điều này giúp tính toán, lựa chọn đề án móng thích hợp với điều kiện địa chất. Nhằm bảo đảm tính ổn định công trình tại quận Bình Chánh và đạt hiệu quả kinh tế một cách khoa học.

 

công trình khảo sát địa chất Bình Chánh - 2022 - 1ghg


 LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT TẠI GEOTOP: 0938 161 031Hình Ảnh Công Trình Khảo Sát Địa Chất Tại Geotop

khao_sat_dia_chat_binh_chanh_2022_don_vi_khao_sat_dia_chat_quan_binh_chanh_5


công trình khảo sát địa chất Bình Chánh - 2022 - 178485asas


công trình khảo sát địa chất Bình Chánh - 2022 - 1daaw


công trình khảo sát địa chất Bình Chánh - 2022 - 1788556


công trình khảo sát địa chất Bình Chánh - 2022 - 12323625


công trình khảo sát địa chất Bình Chánh - 2022 - 1wwasaa

Về chúng tôi
GEOTOP chuyên cung cấp dịch vụ khảo sát địa chất, địa hình, thí nghiệm đất và vật liệu.
Liên hệ ngay 0938161031
LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH ĐỊA CHẤT NỀN MÓNG GEOTOP VIỆT NAM

Địa chỉ: 80/23 Đường Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu - Thành Phố Thủ Đức - Hồ Chí Minh

Kho xưởng: Số 4 -10 Đại Lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

Điện Thoai: 0938161031

Gmail: geotopvn@gmail.com

Giờ Làm việc: 7:30 AM – 17:00 PM

Design by Geotop